Welkom op de pagina over ons

over ons ritalin kopen

Hier zullen wij wat meer over ons vertellen

Wij hebben deze site opgericht om de volgende reden; het veilig én makkelijk maken om een hulpmiddel als Ritalin te kunnen bemachtigen. Er is veel medicatie in omloop dat door particulieren wordt verspreid. Hierdoor is het niet na te gaan of de medicatie die aangeboden wordt wel echt is, of het ‘schoon’ is en of het de juiste dosering bevat. Er komt ook veel medicatie uit het buitenland, wat hier wordt aangeboden als een Nederlands medicijn. Het is niet alleen naïef maar ook zeer gevaarlijk hoe hiermee wordt omgegaan door velen. Zij staan niet stil bij de risico’s die het met zich mee brengt. Dit gaf voor ons de reden om een omgeving te creeën waarin mensen veilig, discreet en anoniem hun Ritalin kunnen bestellen.

Wij begrijpen goed dat een middel als Ritalin normaal gesproken alleen te verkrijgen is op recept. We vinden het alleen merkwaardig dat de keuze bij de overheid ligt en niet bij het volk zelf. In Nederland leven wij in een democratie. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden dèmos, wat “volk” betekent en krateo, wat “heersen” betekent, wat samen “volksheerschappij” betekent. Om deze reden zijn wij van mening dat het volk zelf kan beslissen wat ze wel of niet tot zich nemen. De verkoop van tabak en alcohol – naar onze mening schadelijke goederen – is de normaalste zaak van de wereld en wordt ook op deze manier behandeld. Dit maakt dat wij geen enkele reden inzien waarom wij een hulpmiddel als Ritalin niet zouden mogen aanbieden. De overheid wil immers dat Nederland hoog opgeleid is, dat er minder criminaliteit is en dat mensen respectvoller met elkaar omgaan. Dit zijn één van de vele dingen die Ritalin kan bereiken.

Onze missie is dan ook: Ritalin voor iedereen!

©Methylfenidaat.net is geen onderdeel van Sandoz of Novartis.

ritalin kopen betaalmethoden